Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Právnická firma roka 2017

Právnická firma roka 2017

25. apríl 2017 | Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Minulé podujatia zo série Právnická firma roka

Vydavateľstvo EPRAVO Group, s. r. o., v spolupráci s týždenníkom TREND vyhlasujú piaty ročník súťaže Právnická firma roka 2017

Pre piaty ročník sme vypísali tieto kategórie:

A) Odborné kategórie

1. Právo obchodných spoločností
2. Hospodárska súťaž
3. Reštrukturalizácia a insolvencia
4. Developerské projekty a nehnuteľnosti
5. Fúzie a akvizície
6. Bankovníctvo a financie
7. Duševné vlastníctvo
8. Telekomunikácie, právo informačných technológií
9. Pracovné právo
10. Verejné obstarávania
11. Sporová agenda
12. Daňové právo
13. Trestné právo

B) Hlavná cena:

1. Právnická firma roka – domáca advokátska kancelária
2. Právnická firma roka – medzinárodná advokátska kancelária

V kategóriách A) 1 – 13 vyhlásime víťaza kategórie a dve skupiny, prvú ako „veľmi odporúčané kancelárie“ a druhú ako „odporúčané kancelárie“.

V kategóriách B) 1 – 2 vyhlásime iba víťaza každej kategórie.

Dotazník na tento ročník, ktorý obsahuje identifikačné, ako aj transakčné údaje, si môžete stiahnuť tu.

Údaje sú rozhodujúce k dátumu 31. 12. 2016.

Dotazník obsahuje tri sekcie:

Časť A) obsahuje položky zisťujúce základné identifikačné údaje, počty osôb, určenie zástupcu kancelárie na komunikáciu s nami vo veciach hodnotenia, zistenie, v akých súťažných kategóriách kancelária pôsobí, počet a objem dokončených transakcií v jednotlivých kategóriách a váš pohľad na trh v danej kategórii.

Časť B) obsahuje zoznam referencií s kontaktom na konkrétne osoby na overenie referencií a zoznam transakcií za uplynulých 12 mesiacov.

Časti A) a B) sú neverejné, slúžia len pre EPRAVO Group, s. r. o., v rámci hodnotenia a zaobchádza sa s nimi v režime dôverné.

Časť C) obsahuje verejnú prezentáciu kancelárie, ktorá sa môže predkladať hodnotiteľom a ktorá bude slúžiť aj ako podklad na spracovanie ročenky Právnická firma roka 2017 vydávanej vydavateľstvom News and Media Holding, a.s. a publikácie Významné advokátske kancelárie SR 2017 vydávanej portálom EPRAVO.SK.

Termín na poslanie vyplneného dotazníka (vo formáte MS WORD) je do 10. februára 2017. Samostatný dotazník pošleme externým hodnotiteľom na posúdenie kvality jednotlivých kancelárií v hodnotených kategóriách a posúdenie významu a vplyvu jednotlivých transakcií. Poskytneme im iba údaje zo sekcie C dotazníka a z verejne dostupných zdrojov.

Hodnotenie ročníka 2017 v kategóriách A) sa bude skladať z dvoch vzájomne nezávislých hodnotiacich metód bodovaním s maximálnou váhou 1/2 každej metódy z celku, a to:

1. a) hodnotenie približne 150 oslovených externých hodnotiteľov nezávislých od účastníkov a usporiadateľa,

2. b) hodnotenie usporiadateľa ako nezávislého subjektu dlhodobo monitorujúceho činnosť kancelárií.

V kategórii B) sa bude hodnotiť na základe klientskych transakcií, na základe súčtu umiestnení v kategórii A) a ďalej na základe vyhodnotení počtu, objemu a významu realizovaných transakcií.

 1. Od manažéra k lídrovi 2017
  18. september 2017
 2. Športový manažment 2017
  21. september 2017
 3. Komunálny manažment 2017
  26. september 2017
 4. Personálny manažment 2017
  03. - 04. október 2017
 5. Národné fórum produktivity 2017
  11. - 12. október 2017

Partneri

Partneri

Partneri Judikátu roka 2017

Official Image Partner

Usporiadatelia

Kontakt

Tomáš Dzurenda
email: tomas.dzurenda@newsandmedia.sk
tel: 0911 566 457

News nad Media Holding a.s.
TREND konferencie
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava 3