Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Digitálny podnik 2017

Digitálny podnik 2017

Vstúpili sme do virtuálneho sveta. Čo ďalej?

14. - 15. jún 2017 | Hotel, Holiday Inn, Žilina

Minulé podujatia zo série Digitálny podnik

Základom Priemyslu 4.0 je digitalizácia – z reálneho podniku otvára dvere priamo do virtuálneho sveta. Vstúpili sme doň, vieme však, ako ďalej? Čo s obrovským množstvom dát? Ako sa v nich nestratiť? Ako ich využiť pre plánovanie, optimalizáciu a pružné zmeny výrobných i logistických systémov? Jubilejný 10. ročník konferencie Digitálny podnik predstaví jedinečný technologický koncept Digitálne dvojča, ktorý CEIT rozvíja v podmienkach priemyslu. Zároveň načrtne vízie a cestu, po ktorej sa vydať za cieľom zvaným „úspech“.

Digitálny podnik a Priemysel 4.0

Kde je hranica medzi reálnym, digitálnym a virtuálnym svetom? V ktorom bode sa stretávajú a naopak, čo je pre každý z nich špecifické? Čo prináša digitalizácia a virtualizácia do priemyselnej výroby? Konferencia prinesie odpovede nielen na tieto otázky, ale opäť umožní nahliadnuť do konkrétnych priemyselných podnikov, ktoré pomyselnú deliacu čiaru medzi tromi odlišnými svetmi už prekročili. Ako využili digitalizáciu a virtualizáciu pri zefektívnení výrobných a logistických procesov a ako vzrástla ich produktivita?

Digitálne dvojča vo fabrike

Technologický koncept Digitálne dvojča dovoľuje priebežne optimalizovať výrobné a logistické procesy. Vzniká prepojením fyzickej reality a jej vlastnej digitálnej „kópie“. Umožňuje okrem iného skrátiť a zefektívniť procesy manipulácie s materiálom, optimalizovať logistiku i personálny výkon, dať výrobným i logistickým systémom pružnosť a adaptabilitu. Vývoj v tejto oblasti rýchlo napreduje a CEIT spoločne s partnermi rozvíja vlastný prístup ku konceptu Digitálne dvojča. V čom je jedinečný?

Nástup nových technológií

V koncepte Digitálneho dvojčaťa sú rozhodujúce dáta z riadiacich systémov, na základe ktorých vznikajú interaktívne návrhy na zlepšenia výroby a logistiky. Konferencia predstaví pokrokové technológie a postupy zberu a spracovania dát, ako aj ich využitie pri predikcii a optimalizácii výrobných systémov. Zoznámite sa s novými metódami rozvrhovania výroby v prostredí dynamickej simulácie, modernými senzorickými systémami, emuláciou logistických procesov a možnosťami využitia mobilných zariadení v koncepte digitálneho podniku.

Podajme si ruku s robotmi

V modernom výrobnom podniku majú ľudia stále svoje miesto. V čoraz väčšej miere však popri nich nachádzajú vo výrobných linkách i logistike uplatnenie aj kolaboratívne roboty. Čo nové prinášajú v porovnaní s predchádzajúcou generáciou robotov? Ako naplánovať kooperáciu robota a človeka: kto vlastne bude šéf? Konferencia načrtne trendy v automatizácii výrobných a logistických procesov a na konkrétnych riešeniach ukáže súlad činností „workerov“ a „coworkerov“.

15. jún - workshopy

Continental Matador Rubber
Téma: Simulácie výrobných a logistických systémov - workshop v Holiday Inn, potom exkurzia
Terézie Vansovej 1054/1, 020 01 Púchov-Horné Kočkovce

Počítačová simulácia prináša istotu do inovačných rozhodnutí. Dovoľuje overiť, ako bude systém výrobných a logistických procesov fungovať po zavedení alebo pri zmenách jeho parametrov. Preverí vplyv následnosti procesov, náhodného výskytu porúch zariadení, ich pretypovaní a logistiky.

Okrem výrobného výkonu systému možno zistiť vyťaženie zariadení a operátorov, priebežnú dobu výroby, maximálne a priemerné zásoby v jednotlivých skladoch či vplyv nepodarkov na produkciu. V „bezpečnom svete počítačového modelu“ tiež otestuje správanie systému v extrémnych situáciách, napríklad pri dlhodobom výpadku stroja.

Simulácia dnes nie je doménou len veľkých podnikov – uplatnenie nájde aj v malej výrobnej dielni. Určením problémových oblastí a odhalením úzkych miest už pri plánovaní pred samotnou realizáciou môže podnik predísť vysokým stratám z dodatočných úprav zle navrhnutého systému.

Čo užitočné sa dozviete:

  • určenie maximálneho výrobného výkonu
  • určenie využitia zariadení a pracovníkov výroby/logistiky
  • určenie vhodnej výrobnej/transportnej dávky
  • určenie maximálnej potrebnej veľkosti skladov
  • definovanie úzkych miest, dynamické preverenie viacerých variantov navrhovaného riešenia pred jeho fyzickou realizáciou
  • predchádzanie nesprávnym rozhodnutiam vo fáze návrhov a prípravy projektu

Workshop sa uskutoční 15.júna o 9.00 h v hoteli Holiday Inn. Po jeho skončení sa účastníci presunú do závodu Continental Matador Rubber, kde ich čaká exkurzia.

Danfoss Power Solution
Téma: Riziká v priemyselnej ergonómii

Kukučínova 84, 017 01 Považská Bystrica

Výkonná práca
Účastníci budú priamo na pracoviskách v reálnych výrobných podmienkach skúmať riziká z pohľadu fyzickej a mentálnej záťaže pracovníkov, priestorových podmienok a ďalších faktorov priemyselnej ergonómie.

Dozvedia sa, ako hodnotiť tieto riziká z hľadiska legislatívy, technických noriem a ergonomických analýz. Zoznámia sa tiež so softvérovými možnosťami hodnotenia prostredníctvom ukážok v prostredí digitálneho podniku.

Spoločne budú generovať riešenia pre nápravu zistených rizík a diskutovať o jednotlivých návrhoch.

Čo užitočné sa dozviete:
V rámci workshopu budú mať účastníci po prvýkrát príležitosť zoznámiť sa s novým produktom spoločnosti CEIT v ergonómii – Ergo rukavicou. Ide o zariadenie na meranie tlačných síl ruky, prostredníctvom ktorého možno získavať vstupné dáta pre ergonomické analýzy.

Ergo rukavica je súčasť jedinečnej aplikácie CERAA (Ceit ERgonomics Analysis Application), nástroja na skríningové hodnotenie priestorových podmienok pracoviska s využitím rozšírenej reality. Účastníci sa dozvedia, kam sa posúva vývoj aplikácie CERAA.

Odborným garantom workshopu je Slovenská ergonomická spoločnosť, o. z. Odborne ho zastrešujú Ing. Martina Gašová, PhD., a Ing. Miroslava Kramárová.

Workshop sa uskutoční 15. júna v spoločnosti Danfoss Power Solution a bude spojený s Plant tour závodu.

Workshop a návšteva závodu NN Slovakia, s.r.o.
Téma: Školenie ako počítačová hra

Dubská cesta 25, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Zo školiaceho tréningu sa stáva zážitok... Virtuálny trenažér posúva odbornú prípravu zamestnancov do úplne inej roviny, ako ju poznáme v bežnej praxi. Reálne prostredie prenáša do virtuálneho, a tak celý tréning prebieha iba na monitoroch.

Neprináša len úsporu financií a priestoru, ale najmä širšiu škálu využitia a moderný, inovatívny spôsob tréningov.

Výhodou trenažéra je možnosť školiť v malom priestore viac rôznych modulov.

Pracovník si môže jednotlivé moduly skúsiť aj viackrát a dokonca aj také, ktoré by v reálnom prostredí boli finančne mimoriadne náročné.

Čo užitočné sa dozviete:
Odskúšate si virtuálny trenažér, ktorý verne zobrazuje reálne prostredie robotickej bunky. Namiesto skutočného robota však bude celé školenie prebiehať vo virtuálnom prostredí na monitoroch.

Workshop sa uskutoční v spoločnosti NN Slovakia 15.6. a bude spojený s Plant Tour závodu.

Žiadame účastníkov exkurzií, aby nezabudli na bezpečnostnú obuv, okuliare a dlhé nohavice (dámy aj páni)

Prihláste sa

Partneri

Organizačný garant

Odborný garant

Usporiadateľ

Generálni partneri

Reklamní partneri

Partner

Mediálni partneri

Produkčný partner

Kontakt

Nina Dzedzinová
email: nina.dzedzinova@newsandmedia.sk

News and Media Holding a.s.
TREND konferencie
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava 2
tel: (02) 3213 1212

Tento web používa cookies