Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Infotrendy 2013

Infotrendy 2013

Kroky pre digitálne Slovensko

23. apríl 2013 | Hotel NH Gate One, Bratislava

Minulé podujatia zo série Infotrendy

TREND konferencia sa uskutoční pod záštitou Petra Pellegriniho, štátneho tajomníka MF SR a Digitálneho lídra SR

Využite príležitosť a zúčastnite sa diskusie o otázkach, ktoré ovplyvnia váš budúci biznis. Príďte vyjadriť svoje očakávania expertom, ktorí Ministerstvu financií SR pripravujú koncepty pre digitalizáciu Slovenska. Diskutovať sa bude aj o riešeniach pre súkromný sektor, pretože situácia je takmer totožná: nové technológie verzus zastarané plány, súboj financií a IT, ako aj efektivita, ktorá má v rôznom čase rôzne významy. 

Digitalizácia členských krajín je jednou zo strategických iniciatív Európskej únie do roku 2020. Na Slovensku je nevyhnutná vo všetkých sférach spoločnosti a priamo zasiahne do viacerých sektorov. Je podmienkou, aby sa krajina zbavila nízkej konkurencieschopnosti a postúpila z posledných priečok inovácií i moderných technologických riešení.

Európa očakáva, že Slovensko samo navrhne oblasti, kde potrebuje pomoc. Priority by mali vzniknúť v spoločenskej i odbornej diskusii, aby iniciatívy, projekty a mechanizmy zmysluplne prispeli k zúženiu digitálnej priepasti a podporili inovatívnu ekonomiku. 

TREND konferencia Infotrendy 2013 bude prvým podujatím, kde sa stretnú zástupcovia MF SR a vedúci pracovných skupín Digitálneho lídra s IT odborníkmi, ktorí sú pripravení diskutovať o prioritách digitalizácie. Mnoho poznatkov a skúseností bude užitočných aj pre rozvoj súkromného biznisu.

Program sme rozdelili do niekoľkých blokov:

EFEKTÍVNA ELEKTRONICKÁ VEREJNÁ SPRÁVA 
Komplexné otázky eGovernmentu a problémy, ktoré s tým súvisia. Nové a doteraz neriešené, no dôležité témy. Cloud computing ako nástroj na zníženie nákladov na prevádzku IS verejnej správy zmenou modelu ich prevádzky. OpenData – využívanie údajov, ktoré spravuje verejná správa pre úžitok verejnosti i komerčného sektora. mGov, ktorý umožní verejnosti masívne využívať služby eGov na mobilných platformách.

DIGITÁLNA BEZPEČNOSŤ
Stanovenie referenčnej bezpečnostnej architektúry, procesov manažmentu rizík a incidentov a ochrany osobných údajov. Dôraz je na prenose osobných údajov, súhlase so spracovaním osobných údajov, cloud computingu a data linkage/data mining. Diskutovať sa bude aj o legislatíve pre informačnú bezpečnosť a ochranu osobných údajov,

ŠIROKOPÁSMOVÝ INTERNET A INFRAŠTRUKTÚRA
Širokopásmový internet ako priorita Digitálnej agendy pre Európu. Podpora prístupu k širokopásmovému internetu ako priorita pre programovacie obdobie EÚ 2014 – 2020. Digitálna dividenda, služby poskytované prostredníctvom broadbandu.  

INTERNETOVÁ EKONOMIKA
Čo je inovatívna a udržateľná Digitálna ekonomika a aké podmienky vyžaduje jej rozvoj na Slovensku. Kroky v legislatívnej a politickej oblasti, ktoré prispejú k jej udržateľnosti.  Podpora start-upov a e-Commerce, inovácií a vývoja nových technologických produktov. Príklady a skúsenosti úspešných firiem.  

AKO DOSIAHNUŤ EFEKTÍVNOSŤ RIEŠENÍ?
Trh mrzne a na vine nie je len kríza. V súboji s financiami ťahá za kratší koniec IT a originálne riešenia i príťažlivé služby sa menia na excelovské tabuľky. Ako identifikovať pridanú hodnotou projektov a analyzovať ich úspešnosť? A ako obstarávať IKT pre štát? Najočakávanejším slovenským IT projektom je elektronické trhovisko. 

Prihláste sa

Partneri

Exkluzívny partner TREND konferencií v roku 2013:

Generálni partneri

Mediálni partneri

aktuálne.sk

centrum.sk

Moj Android

RTVS

Rádio Slovensko

.týždeň

Partneri

Adspace

ITAS

Kontakt

Nina Dzedzinová
email: nina.dzedzinova@newsandmedia.sk

News and Media Holding a.s.
TREND konferencie
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava 2
tel: (02) 3213 1212

Tento web používa cookies