Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Manažment nákupu 2017

Manažment nákupu 2017

Nákup ako partner pre biznis

28. marec 2017 | Hotel Altes Kloster, Hainburg, Rakúsko

Minulé podujatia zo série Manažment nákupu

Aká je úloha nákupu v najbližších rokoch? Odpoveď je jednoduchá a zároveň zložitá: mal by sa stať partnerom biznisu. Znamená to nielen podporovať biznisové ciele firmy, strážiť náklady, ale tiež posúvať obchodnú kultúru a prinášať inovácie. Konferencia sa zameria na aktuálne trendy, ktoré umožnia transformovať nákup na poradcu biznisu: rozvíjať TCO myslenie, podporovať inovácie a nové produkty, správne merať výsledky a rozvíjať ľudí v nákupe.

Pravidlá úspešného nákupu

Ako pretvoriť nákup na partnera biznisu? Rozdiely v nákupných stratégiách v závislosti od odvetvia. Ako presvedčiť vedenie o dôležitosti a možnostiach nákupu? Čo očakáva vedenie firmy od nákupcov? Typické chyby pri nákupných stratégiách a ako sa poučiť z cudzích chýb.

Ľudia a roboty

Digitalizácia nepreniká len do výrobnej sféry, ale zasahuje vo firme aj ďalšie oblasti, akou je aj nákup. Vyžaduje si to koncept Priemyslu 4.0, ktorý zvyšuje potenciál celej fabriky. Čo prinesú nové technológie do nákupu a ako ich využiť pre posilnenie iniciatívnej roly nákupu?

Súťaž o talent

Kam smeruje profesia nákupcu? Ako efektívne pripravovať nákupcov a na čo sa pritom zamerať? Na rozvoj vedomostí, znalostí alebo schopností a zručností? Kde čerpať inšpiráciu pre kvalitné vzdelávanie manažérov nákupu? Nástupníctvo – ako uchovať vedomosti a spôsobilosti v tíme pri odchode zamestnancov v nákupnej organizácii.

Kde sa začína partnerstvo?

Ako na monopolných či výhradných dodávateľov a ako pristupovať k dodávateľom, ktorí majú pozíciu dodávateľa špecifického produktu? Ako bonifikovať dlhodobých dodávateľov a kde určiť hranicu, aby bol dodávateľ schopný znižovať cenu bez zmeny kvality? Koľko stojí zmena dodávateľa?

Financie v nákupe

Ako merať prínosy nákupu pre firmu a ako docieliť relevantné výpočty úspor dosiahnutých nákupnými aktivitami? Reporting a kontroling v nákupe, spolupráca finančníkov s nákupným oddelením. Riadenie nákupu pomocou KPI – aký je správny mix cieľov?

Prihláste sa

 1. Od manažéra k lídrovi 2017
  18. september 2017
 2. Športový manažment 2017
  21. september 2017
 3. Komunálny manažment 2017
  26. september 2017
 4. Personálny manažment 2017
  03. - 04. október 2017
 5. Národné fórum produktivity 2017
  11. - 12. október 2017

Partneri

Organizačný garant

Mediálny partner

Produkčný partner

Kontakt

Nina Dzedzinová
email: nina.dzedzinova@newsandmedia.sk

News and Media Holding a.s.
TREND konferencie
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava 2
tel: (02) 3213 1212

Tento web používa cookies