Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Národné fórum produktivity 2015

Národné fórum produktivity 2015

Nová generácia výrobných systémov zvyšuje produktivitu

27. október 2015 | Hotel Holiday Inn, Žilina

Minulé podujatia zo série Národné fórum produktivity

Priemyselné firmy stoja pred križovatkou – pri ďalšom raste produktivity už nevystačia len s organizačnými zásahmi, odstraňovaním plytvania a zoštíhľovaním výroby. Nový smer udávajú digitálne technológie, ktoré v relatívne krátkom čase vyústia do inteligentnej fabriky, ako ju definuje aj stratégia Industrie 4.0. Nástup novej generácie výrobných systémov – pružných, adaptabilných, automatizovaných a sčasti aj inteligentných – už dnes dovoľuje zvýšiť produktivitu o desiatky percent.  

Produkčné systémy novej generácie predstaví 18. ročník konferencie Národné fórum produktivity 2015 v Žiline. Stretnutie odborníkov a topmanažérov priemyselných firiem zo Slovenska a Českej republiky tradične prináša reálne a inšpiratívne podnikové riešenia, informácie o aktuálnych trendoch i nové poznatky v oblasti produktivity. Témy tohtoročnej konferencie sme rozdelili to týchto oblastí: 

VW zostáva na špici produktivity

Automobilový priemysel je lídrom v neustálom zvyšovaní produktivity a koncern Volkswagen sa vďaka pokrokovým technológiám vypracoval na pozíciu najväčšieho výrobcu automobilov na svete a nič na tom nemenia ani súčasné problémy. Slovenský závod bol pritom vlani vyhlásený za najlepší v rámci celého koncernu. Prístup k produktivite vo Volkswagene Slovakia, ako aj stratégiu Industrie 4.0 celého koncernu priblíži generálny riaditeľ VW Slovakia Albrecht Reimold.

Pokrízový rast produktivity

Aké celosvetové hlavné tendencie sa prejavili v raste produktivity v spracovateľskom priemysle? Aké sú možné budúce trendy zvyšovania produktivity nielen v automobilovom priemysle? Nástup produkčných systémov novej generácie je témou okrúhleho stola, za ktorý zasadnú minister hospodárstva Vazil Hudák, Albrecht Reimold z VW Slovakia, reprezentanti vedy a výskumu, priemyselných zväzov a významných firiem. Okrúhly stôl bude moderovať prof. Milan Gregor, spoluzakladateľ technologického inštitútu CEIT.

Pokrokové riešenia

Trvalé zvyšovanie produktivity sa dosiahne len prepojením klasických a pokrokových metód priemyselného inžinierstva s novými, netradičnými technológiami. Pri adaptívnych výrobných systémoch novej generácie rastie tiež význam internej logistiky, čo potvrdzuje príklad inteligentnej logistiky na základe simulačných programov v hale H4 VW Bratislava. Účastníci sa zoznámia aj s ďalšími riešeniami, a to nielen zo spracovateľského priemyslu, ale aj hutníctva, energetiky či poľnohospodárstva.

Nástroje rastu produktivity

Digitalizácia dáva nastupujúcej generácii výrobných systémov nové vlastnosti a funkcionality. Stroje, roboty i výrobky sa stanú inteligentnými, pokrokové IKT vytvoria centrálny nervový systém budúcej výroby. Umelá inteligencia preberie mnoho riadiacich a rozhodovacích činností a výrobné systémy sa budú schopné učiť zo svojej minulej prevádzky. Dnes je k dispozícii už rad technologických nástrojov, ktoré poskytujú trvalú konkurenčnú výhodu. Spoznajte skúsenosti z ich implementácie v konkrétnych firmách.  

Konferencia Národné fórum produktivity ponúka cenné poznatky, príležitosť stretnúť odborníkov z oblasti produktivity, inovácií, výmenu skúseností, získate nových partnerov pre spoluprácu. Na podujatí sa doteraz zúčastnilo viac ako dvetisíc účastníkov. Reprezentovali tri štvrtiny podnikov z TREND TOP 200, rebríčka najväčších nefinančných podnikov na Slovensku podľa tržieb, ktorý zostavuje ekonomický týždenník TREND.

Súčasťou konferencie bude aj udelenie Národnej ceny produktivity za rok 2014, ktorú vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR a organizuje inštitút CEIT. Cena je určená pre dve kategórie – veľké podniky a malé a stredné podniky. Inštitút CEIT zároveň udelí Najvyššie ocenenie za dlhodobý prínos v oblasti zvyšovania produktivity v SR pre osobnosť slovenského priemyslu. 

Prihláste sa

 1. Od manažéra k lídrovi 2017
  18. september 2017
 2. Športový manažment 2017
  21. september 2017
 3. Komunálny manažment 2017
  26. september 2017
 4. Personálny manažment 2017
  03. - 04. október 2017
 5. Národné fórum produktivity 2017
  11. - 12. október 2017

Partneri

Organizačný garant

Odborný garant

Usporiadateľ

Mediálny partner

Kontakt

Nina Dzedzinová
email: nina.dzedzinova@newsandmedia.sk

News and Media Holding a.s.
TREND konferencie
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava 2
tel: (02) 3213 1212

Tento web používa cookies