Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Personálny manažment 2016

Personálny manažment 2016

Change management: kompetencia HR alebo X – funkčná biznisová disciplína?

05. - 06. október 2016 | Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Minulé podujatia zo série Personálny manažment

img

Guido Betz, Managing Director, Change International Ltd.

Guido Betz založil v roku 1991 spoločnosť, z ktorej je dnes medzinárodná poradenská skupina s 10 globálnymi kanceláriami, zamestnávajúca 52 zamestnancov a 250 celosvetovo pôsobiacich spolupracovníkov. Spoločnosť je od roku 1995 držiteľom ISO štandardov 9001:2008. Taktiež je od roku 2001 nositeľom ocenenia „Investor in People“ GOLD ako aj mnohých ďalších ocenení. Guido je autor početných publikácií v oblasti HR rozvoja a Organizačného rozvoja. Ako spíker vystupoval na viacerých medzinárodných konferenciách a pôsobí taktiež ako lektor na Technickej Univerzite v Esslingu a Wuppertale.

LinkedIn profil

img

Ján Uriga, Senior consultant PwC – Innovations & Strategic Change Advisory

Na Ústave experimentálnej psychológie SAV sa zaoberal výskumom a aplikáciou sociálnej inteligencie a rozhodovacích procesov lídrov, tu získal aj titul PhD. Od 2003 do 2009 pracoval ako HR manažér vo verejnej správe a v medzinárodných korporáciách. Od roku 2010 sa venuje konzultačným projektom v oblasti strategického riadenia zmien, inováciám, leadershipu a rozvoju firemnej kultúry. Externe vyučuje na FSEV a vedie MBA kurzy Change managementu a Leadershipu na Viedenskej technickej univerzite. V PwC je zodpovedný za vedenie a rozvoj kompetenčného centra v oblasti firemných transformácií. Skúsenosti získal participáciou aj na projektoch v Silicon Valley v Kalifornii.

LinkedIn profil

img

Martin Onofrej, prezident, AICO - The Association for Internal Communications

V roku 1999 založil full-servisovú reklamnú agentúru PMP Marketing, ktorá poskytuje marketingové služby a poradenstvo pre nadnárodné a lokálne spoločnosti v stredoeurópskom regióne. Martin sa špecializuje na oblasti B2B marketingu, náborového marketingu, externej a internej komunikácie. Titul MBA získal na Nottingham Trent University Business School. Zároveň je absolventom medzinárodného programu v oblasti internej komunikácie Melcrum Black Belt International Communication Program na School of Management na Cranfieldskej univerzite vo Veľkej Británii. Martin je tiež zakladateľom a prezidentom AICO (The Association for Internal Communications) – jediného profesijného združenia svojho druhu na Slovensku.

LinkedIn profil

img

Štefan Frimmer, riaditeľ odboru komunikácie a sponzoringu Slovenská Sporiteľňa AICO

Komunikácii sa venuje celú profesionálnu kariéru. V Slovenskej sporiteľni riadi externú a internú komunikáciu, sponzoring a eventy. V najväčšej slovenskej banke pracuje od roku 2007, najskôr v pozícii hovorcu, neskôr zodpovedal za PR a korporátnu komunikáciu banky. Od roku 2014 riadi aj CSR aktivity a eventy. V tomto období získala banka viacero ocenení v oblasti internej komunikácie a tiež nomináciu na ocenenie Via Bona za zodpovedné podnikanie. Pred príchodom do banky takmer 10 rokov pracoval ako novinár. Najskôr písal pre denník Korzár, neskôr pôsobil v televízii Markíza ako ekonomický redaktor a zástupca šéfredaktora. Patrí medzi prvých slovenských novinárov, ktorí absolvovali stáž v spravodajskej televízii CNN v Atlante. Študoval na Ekonomickej univerzite v Košiciach.

img

Bela Lisáková, špecialista odboru komunikácie, Slovenská pošta

Bela Lisáková sa venuje externej a internej komunikácii od roku 1996. Pôsobila na Slovenskej pošte ako hovorkyňa, neskôr ako vedúca odboru komunikácie. Niekoľko rokov šéfovala komunikácii aj v spoločnosti SOFTIP, marketingovej komunikácii sa venovala v ANASOFTe. V súčasnosti sa venuje predovšetkým projektom internej komunikácie na Slovenskej pošte. Za projekty v oblasti CSR bola nominovaná na Via Bonu, niekoľkokrát získala ocenenia aj v súťaži Podnikové médium roka, za projekt so spoločnosťou Dobrý anjel – ZOO Dobrého anjela dostala špeciálnu cenu Žirafa za pomoc deťom. Stála aj pri zrode projektu Vianočná pošta. Spoluzakladala Asociáciu hovorcov Slovenska. V rámci súťaže Grand Prix Aico 2015 získala za uvedenie nového produktu tretie miesto v kategórii Taktické riešenia. Viedla semináre zamerané na komunikáciu a PR na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. PR a komunikácii sa venovala na špecializovanom kurze Jacksonvilskej obchodnej komory v USA. Študovala žurnalistiku, slovenský jazyk a literatúru na Univerzite Komenského v Bratislave a škandinávske štúdiá na Univerzite Oulu, Fínsko.

LinkedIn profil

img

Lucia Kovarovič Makayová, interná a externá komunikácia, hovorkyňa, Volkswagen Slovakia

Lucia Kovarovič Makayová pôsobí vo Volkswagen Slovakia od februára 2015. U jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku je zodpovedná za internú a externú komunikáciu a od mája 2016 je súčasne hovorkyňou spoločnosti. Pred príchodom do Volkswagen Slovakia pôsobila štyri roky na pozícii manažérka komunikácie a hovorkyňa v Generali poisťovni, ktorá patrí rovnako do celosvetovo pôsobiacej nadnárodnej skupiny. Lucia Kovarovič Makayová absolvovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako novinárka začínala v tlačovej agentúre SITA, neskôr pracovala ako redaktorka a editorka v Hospodárskych novinách. V roku 2011 sa rozhodla naplno venovať oblasti komunikácie a public relations. .

LinkedIn profil

img

Andrea Stoklasová, riaditeľka kancelárie prezidenta, Finančné riaditeľstvo SR

Získala bohaté skúsenosti v oblasti komunikácie a médií od prvých krokov svojej profesionálnej kariéry. Začala pracovať v printových médiách, potom pokračovala v televíznom spravodajstve a publicistike, venovala sa moderovaniu a tvorbe televíznych programov v STV, ako sú: Noviny STV, GBS, Ranný magazín, Týždeň v parlamente. Pracovala ako moderátorka a hlásateľka v bývalom TWIST rádiu. Neskôr rozvíjala svoje manažérske schopnosti na ministerstve školstva ako riaditeľka odboru masmediálnej politiky. Pracovala tiež pre Národnú lotériu Tipos. V PR agentúre Prime Time bola zodpovedná za komunikačnú stratégiu. V súčasnosti je riaditeľkou kancelárie prezidenta Finančnej správy na Finančnom riaditeľstve SR. Zodpovedá a dohliada na činnosť a výkon 7 veľkých oddelení vrátane oddelenia komunikácie alebo oddelenia podpory a služieb pre verejnosť. Pod jej dohľadom odbor komunikácie a inštitúcia získali rad národných i medzinárodných ocenení. Medzi mnohými inými sú HERMES 2013 za najlepšie komunikujúce inštitúcie, AICO 2015 prvé miesto za Taktickú internú komunikáciu projektu ISFS-SD – Komunikácia kľúč k úspechu a následné víťazstvo v európskom kole FEIEA Grand Prix 2016 v kategórii Best Change Communication Strategy, ako aj ocenenia za najlepšie FB stránky, inštitucionálne časopisy, brožúry, mobilné a gadget aplikácie. Študovala na Univerzite Komenského v Bratislave a získala magisterský titul v odbore manažmentu. V septembri nastúpuje na postgraduálne doktorandské štúdium manažmentu krízovej komunikácie.

img

Martin Chinoracký, Managing Director, Libellius

Martin Chinoracký je spoluzakladateľ spoločnosti Libellius, kde zároveň pôsobí ako konzultant, tréner a kouč. Vo svojom portfóliu má významné medzinárodné spoločnosti, pre ktoré riadi projekty zamerané na vytváranie stratégií, zmeny firemných kultúr, nastavovanie systémov riadenia, ako aj rozvíjanie zručností manažérov. Pripravuje a vytvára nové produkty pre potreby realizácie konzultačných a tréningových služieb. Jeho tréningovými programami prešlo viac ako 8 000 účastníkov. Je zakladateľom HR Pharma fóra v Slovenskej a Českej republike. V predchádzajúcom období pracoval pre tréningovú spoločnosť Mercuri International na pozícii senior konzultanta, kde sa venoval projektom zameraným na zvyšovanie výkonnosti obchodných tímov. Ďalej pracoval pre nemecký koncern Flachglass, v ktorom absolvoval niekoľkomesačnú stáž. Svoju pracovnú kariéru začínal v podniku zahraničného obchodu. Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave.

LinkedIn profil

img

Peter Dosedla, CEO, Express People

Už počas vysokoškolského štúdia manažmentu a zahraničného obchodu pracoval ako tlmočník, prekladateľ a poradca pre zahraničné firmy. Po ukončení univerzity pôsobil ako výkonný riaditeľ zahraničnej importnej spoločnosti, kde manažoval tím viac ako 300 spolupracovníkov. Posledných 15 rokov sa venuje rozvoju HR a personálnemu, ako aj výrobnému outsorcingu, pričom sa špecializuje na lean production a optimalizáciu výrobných procesov. V skupine EXPRESS PEOPLE zastáva funkciu CEO a zodpovedá za daily operations a business development pre región CEE. Je členom prezídia HR Aliancie a zástupcom Zväzu elektrotechnického priemyslu SR a Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov – HRcomm. Aktívne prispieva k formovaniu názorov na mobilitu pracovnej sily, ako aj stabilitu zamestnancov v rámci rôznych workshopov a konferencií. Externe prednáša a spolupracuje s Fakultou verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

img

Jiří Hudec, Plant manager, Robertshaw

Jiří Hudec po skončení doktorandského štúdia na strojníckej fakulte VUT v Brne pracoval pre spoločnosť Celestica, jednu z popredných svetových EMS spoločností. Tu pracoval na inžinierskych a výrobných manažérskych pozíciách pre zákazníkov IBM a neskôr Panasonic. Svoje pôsobenie zavŕšil ročným pôsobením v Rumunsku, kde zastrešoval presun jedného z biznisov. Potom začal pracovať pre spoločnosť Foxconn v Českej republike, kde zastrešil rozjazd a presun a výrobu serverov pre zákazníkov HP. Od roku 2012 pôsobí ako riaditeľ závodu Robertshaw a.s. v Trnave. Špecializuje sa na nastavovanie výrobných procesov, ich optimalizáciu a lean manufacturing. Počas svojej kariéry zažil niekoľko presunov výrob, ktoré boli spojené aj s masívnymi náborovými a tréningovými aktivitami. Posledný v roku 2015, ktorý spoločne s novými NPI projektmi viac než zdvojnásobil obrat aj počet zamestnancov tejto spoločnosti.

img

Miroslav Šagát, HR manager, Delta Electonics (Slovakia)

Od 20. januára 2016 začal pracovať v spoločnosti Delta Electronics (Slovensko) na pozícii HR Manager v Dubnici nad Váhom. Predtým pracoval ako HR manažér v AU Optronics (Slovensko). Ukončil štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave s doktorandským titulom a diplomovou prácou z psychológie. Okrem HR a diplomatických zručností má aj skúsenosti s projektovým manažmentom, najmä pri príprave, rozvoji, realizácii a monitoringu projektov Európskej únie. Vo svojom voľnom čase má rád všetky športy, najmä bojové umenia. Je taktiež učiteľom aikida.

img

Štefan Kandráč, vedúci odboru školstva, Košický samosprávny kraj

Štefan Kandráč pôsobí ako člen Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu, je členom Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie a tajomníkom Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pre KSK. V minulosti pôsobil ako ekonóm a ekonomický riaditeľ v stavebno-obchodných spoločnostiach. Pôsobil v štátnej správe ako zástupca prednostu Okresného úradu v Košiciach, kde sa venoval problematike školstva, protidrogovej prevencii a prevencii protispoločenskej činnosti. Riadil odbory okresného úradu, koordinoval a riadil investície a opravy majetku štátu. V oblasti školstva pracuje od roku 2002 vo funkcii vedúceho odboru školstva na Magistráte mesta Košice. Riadil činnosti spojené so zabezpečovaním podmienok na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, zodpovedal za problematiku rozpočtovania a účtovania, správy majetku a aj personálnej oblasti. V roku 2006 prijal výzvu v podobe vedúceho odboru školstva v Košickom samosprávnom kraji, kde pôsobí doposiaľ. Funkcia je spojená s riadením, metodickým usmerňovaním a riadením financovania stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

img

Katarína Matulníková, senior advokátka, Allen & Overy Bratislava

Katarína Matulníková je advokátka a v slovenskej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy vedie oddelenie pracovného práva. Katarína pravidelne radí zamestnávateľom pôsobiacim v rôznych odvetviach ekonomickej činnosti v oblasti pracovného práva, v sporových ako aj nesporných záležitostiach. Má rozsiahle skúsenosti s pracovnoprávnymi reštrukturalizáciami, vysielaním zamestnancov, prevodmi zamestnancov a prepúšťaním (vrátane hromadného prepúšťania). Do portfólia jej skúseností patrí aj navrhovanie/úprava vnútorných predpisov (pracovných poriadkov), pracovných a manažérskych zmlúv (zmlúv o výkone funkcie) a tiež poradenstvo s motivačnými programami a zamestnaneckými benefitmi, riešenie pracovnoprávnych aspektov akvizícií a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Katarína je členkou Výboru Americkej obchodnej komory pre pracovné a sociálne záležitosti, pravidelne vedie semináre pre klientov a vystupuje na konferenciách týkajúcich sa pracovnoprávnej problematiky.

img

Pavel Beneš, Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, Corporate Office and External Affairs Manager

Pavel Beneš pracuje v spoločnosti Toyota Peugeot Citroen Automobile od januára 2004. Investícia TPCA je jednou z najväčších v histórií Českej republiky. Pavel Beneš bol od úplného začiatku súčasťou HR teamu, ktorý bol zodpovedný za úspešné spustenie výroby. Je absolventom ekonomickej fakulty a počas svojej kariéry pôsobil na viacerých oddeleniach, ktoré svojou činnosťou patria pod personálne oddelenie. V rokoch 2011 – 2013 pracoval v európskej centrále Toyoty, ktorá sídli v belgickom Bruseli. Mal na starosti oblasť centrálneho plánovania pracovnej sily, náboru pracovníkov a služieb pre zamestnancov centrály Toyoty aj európskych pobočiek Toyoty (výrobné závody, logistické centrá rozmiestnené po celej Európe).

Od roku 2014 je zodpovedný za oblasť náboru zamestnancov, medzinárodnú mobilitu pracovnej sily, internú, externú komunikácia a externé vzťahy, ďalej je zodpovedný za právne oddelenie, európske fondy a oblasť dlhodobého strategického firemného plánovania.

img

Leonardo Terzoli, Vice President, EFESO Consulting

Leonardo ukončil štúdium strojárstva na Polytechnickej univerzite v Miláne. Pred nástupom do EFESO Consulting v roku 2000 pracoval päť rokov v spoločnosti Saint-Gobain group v oblasti výrobného a procesného rozvoja. Leonardo je expert v implementovaní procesov pre oblasti World Class Operations Management, High Performing Organization a Change Management. Počas pôsobenia v EFESO Consulting Leonardo viedol niekoľko medzinárodných programov pre nadnárodné spoločnosti v Európe, Ázii, Afrike a Amerike v rámci získavania World Class Excellence. Svoju odbornosť získal pôsobením v sektoroch Food & Beverages, Packaging, Pharma a Automotive pre klientov Heineken, Ecolab, Danone, Tetra Pak, BP, Gambro, Bel a Valeo.

LinkedIn profil

img

Marcela Holická, Change Manager EEMEA, Mondelez International

Marcelinou túžbou a zároveň poslaním je robiť zmenu ľudskou. Profesijne sa o to stará v Mondelēz International v regióne východná Európa, Blízky východ a Afrika. Zmenu, ktorá je v Mondelēz jedinou stabilnou veličinou, sleduje v priamom prenose a manažuje v rámci viacerých transformačných projektov. V minulosti bola súčasťou zlúčenia a vytvorenia Jacobs Douwe Egberts a pôsobila ako Business Partner pre rozvoj, vzdelávanie a talent acquisition v Mondelēz European Business Services Center. Cenné vedomosti a skúsenosti získala Marcela v HR konzultingu, kde dizajnovala a realizovala projekty rozvoja, výberu, hodnotenia a diagnostiky. Blízko má i k neziskovému sektoru, kde ako zamestnanec alebo dobrovoľník pôsobila sedem rokov. Ako vyštudovaná andragogička sa snaží kontinuálne vzdelávať. Získala HOGAN, MBTI, NPL Practitioner certifikáciu, absolvovala viacero koučing výcvikov, workshopov, tréningov, konferencií ako účastník či prednášajúci. Marcela má rada poznanie, autentickosť, nekonečné hlboké rozhovory, cestovanie, spievanie, dobíjanie energie inšpiratívnymi ľuďmi, športom a smiechom.

LinkedIn profil

img

Denisa Kmecová

Medzinárodne certifikovaná koučka, ako prvá na Slovensku získala PCC (Professional Certified Coach od ICF). Bývalá prezidentka Slovenskej asociácie koučov, v súčasnosti členka predsedníctva ICF, lektorka a mentorka ICF pre uchádzačov o certifikáciu ICF. Má doktorát z filozofie, vyštudovala pedagogiku, personálny manažment a andragogiku a absolvovala pražskú psychoterapeutickú fakultu na VŠ psychosociálnych štúdií. Absolvovala medzinárodne certifikovaný výcvikový program Erickson College — The Art and Science of Coaching, je certifikovaná NLP Practitioner, absolvovala Team coaching, short solution focus coaching, Release technique, výcvik Theta healing a intuitívnu anatómiu (Theta Healing Institute of knowledge USA), má certifikát na psychodiagnostiku Hogan a psychodiagnostiku Facet 5 a navštevovala psychoterapeutický výcvik humanistickej psychológie. 20 rokov pôsobí v oblasti vzdelávania a osobnostného rozvoja a pracovala aj ako riaditeľka obchodnej siete.

img

Zuzana Karpinská

Medzinárodne certifikovaná koučka (Profesional Certified Coach — PCC od ICF). Členka predsedníctva a bývalá prezidentka ICF (International Coach Federation) na Slovensku, trénerka a lektorka. Doktorát z oblasti štruktúr myslenia získala na Univerzite Komenského. Absolvovala stáže na Ůmea University vo Švédsku, Lomonosovovej univerzite v Moskve, Masarykovej univerzite v Brne. Absolvovala certifikovaný výcvik koučingu na kanadskej Erickson College, vyštudovala tiež ontologický koučing, short solution focus coaching, team coaching with solution circle, výcvik vo Focusingu vo Focusing Institute, New York pod záštitou prof. Eugene Gendlina z Chicago University, USA. Je certifikovaná NLP Practitioner, používateľka psychodiagnostiky Hogan. Interne aj externe pôsobila na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied. 14 rokov pôsobila ako riaditeľka Slovenskej akademickej a personálnej agentúry. Na Univerzite Komenského vyučovala Solution focus coaching a manažment životnej zmeny.

img

Linda Holbeche, Holbeche Consulting, Proffesor and Researcher at University of Bedfordshire & Cass Business School

Linda je jedným z riaditeľov spoločnosti The Holbeche Partnership, ktorá sa zameriava na poskytovanie poradenských služieb v oblasti rozvoja založených na výskume. V minulosti pracovala na nasledovných pozíciách: riaditeľka pre výskum a politiku v inštitúte Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), riaditeľka pre leadership a consulting v nadácii The Work Foundation, riaditeľka pre výskum a stratégiu v Roffey Park a manažérka pre manažérsky rozvoj  pre American Express. V súčasnosti je hosťujúcou profesorkou personálneho riadenia a organizačného rozvoja na Cass Business School (Londýn), hosťujúcou profesorkou strategického personálneho riadenia na University of Derby, pomocnou profesorkou (vzdelávanie výkonných riadiacich pracovníkov) na Imperial College v Londýne a jednou z riaditeliek  Centre for Progressive Leadership na London Guildhall Business School. Linda je taktiež čestnou odbornou spolupracovníčkou Institute for Employment Studies, odbornou spolupracovníčkou Roffey Park, spolupracovníčkou na Ashridge Management College a Erasmus Business School (Rotterdam). Linda je členkou niekoľkých poradných komisií, vrátane HR Society, certifikovanou odbornou spolupracovníčkou CIPD, odbornou spolupracovníčkou RSA a Institute of Leadership and Management (ILM). Linda je autorkou mnohých odborných publikácií a kníh a členkou niekoľkých redakčných rád.

LinkedIn profil

img

Ján Vlach, Change Manager 2016, Head of Retail Risk, Tatra Banka

Ján Vlach je rotujúcim Change Managerom v Tatra banke v roku 2016. Téme Change managementu sa venuje od roku 2012, keď bol program Change managementu v Tatra banke spustený. Jeho stála pozícia je riaditeľ odboru Retail Credit Risk Management. V Tatra banke pôsobí v oblasti risk managementu na rôznych pozíciách od roku 2003. Ján Vlach vyštudoval Fakultu managementu UK odbor financie a Fakultu psychológie UK.

LinkedIn profil

img

Štefan Rosina, CEO, Matador Holding

Štefan Rosina sa narodil v Púchove. Vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu SVŠT v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončil na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 1998. Technickou univerzitou v Ostrave bol menovaný docentom pre odbor riadenie priemyslových systémov. V roku 2013 ukončil štúdium MBA na Viedenskej Technickej univerzite. Do Matadoru nastúpil v auguste 1984 po absolvovaní vysokoškolského štúdia. Pracoval na pozícii robotníka v zmenovej prevádzke a postupne prešiel odbornými postami pri vývoji pneumatík, v úseku technického riaditeľa, neskôr sa stal riaditeľom investičného rozvoja spoločnosti. Stál na čele spolupracovníkov, s ktorými pripravil novú koncepciu rozvoja spoločnosti v rokoch 1998 – 2000. Od roku 2002 je prezidentom skupiny Matador. Okrem toho je laureátom viacerých domácich a zahraničných ocenení v rôznych manažérskych anketách.

img

Prof. Sami Sokkar, International Keynotespeaker, Professor for Communication and Leadership

Sami Sokkar zahájil svoju kariéru v roku 2000 v spoločnosti SAP a bol úspešný na rôznych pozíciách. Bol zodpovedný za go-to- market aktivity, CRM, riadenie zmien a rozvoj zamestnancov. Na pozícii Senior Strategy Consultant bol zodpovedný za celosvetový program rozvoja zamestnancov pre vedenie divízie Business Solution and Technology v rámci SAP AG. Ako facilitátor a konzultant na voľnej nohe sa Sami Sokkar v súčasnosti v stále vyššej miere zaoberá otázkami z oblasti líderstva, rozvoja zamestnancov a obchodnej stratégie. Okrem toho je žiadaným autorom a prednášajúcim na početných univerzitách v Nemecku a v októbri má získať profesúru v komunikácii pre kreatívne odvetvia v Mannheime. Sami Sokkar si vybudoval svoje portfólio skúseností na národných a medzinárodných projektoch v Európe, Ázii, Severnej a Južnej Amerike. Medzi jeho zákazníkov patria početné renomované firmy zo všetkých odvetví priemyslu, obchodu a administratívy. Medzi kľúčové témy jeho prezentácií a seminárov patria predovšetkým spoločenské trendy a ich dopady, realizácia obchodnej, resp. podnikateľskej stratégie, leadership, rozvoj expertov a včasný rozvoj talentov, ako aj osobný a odborný rast. 

LinkedIn profil

Prihláste sa

Partneri

Organizačný garant

Odborný garant

Exkluzívny partner

Generálni partneri

Reklamní partneri

Mediálni partneri

Partneri

Produkčný partner

Kontakt

Nina Dzedzinová
email: nina.dzedzinova@newsandmedia.sk

News and Media Holding a.s.
TREND konferencie
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava 2
tel: (02) 3213 1212

Tento web používa cookies