Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
46 dní
TREND Procurement Academy 2017 - 1. séria

TREND Procurement Academy 2017 - 1. séria

Budujeme efektívny nákup vo firme

10. - 16. máj 2017 | Bratislava, Košice

Minulé podujatia zo série Iné

Školenie vám poskytne ucelený obraz o fungovaní efektívneho nákupu a predstavíme si kroky potrebné na vybudovanie produktívneho nákupu vo firme. Kvalita vášho nákupu nemá vplyv len na vstupy do vašej výroby či poskytované služby, ale priamo definuje úroveň a kvalitu dodávateľov, s ktorými spolupracujete, čím vysielate na trh signál o tom, kto ste, a tvoríte váš imidž. Vybudujte nákup zodpovedajúci dnešným štandardom a otvorte brány inováciám a tým najlepším firmám vo svojom odbore.
K jednotlivým témam budeme uvádzať praktické príklady a rozvíjať diskusiu s vami.

Počas školenia budeme hľadať odpovede na otázky:

Aké sú aktuálne trendy vo firemnom nákupe? Na aké činnosti sa zameriavajú nákupcovia a aká je ich produktivita? Môže vám nákup prinášať inovácie a technológie? Aký je správny mix vlastností nákupcov a ako dokážete využiť potenciál a kapacity vášho nákupu? Ako prilákať nových dodávateľov a začať budovať partnerstvá?

Komu je školenie určené?

 • manažment a majitelia spoločností
 • juniorské a seniorské pozície nákupcov

Školenie je zamerané predovšetkým na pozície nákupcov vo firmách, ktorí hľadajú priestor na ich profesijný rast a chcú posunúť nákup vo svojej firme na vyššiu úroveň. Rovnako je určené aj pre manažérov a majiteľov firiem s cieľom vybudovať efektívny nákup.

Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Prístup k špeciálnemu video materiálu vďaka ktorému si zhrniete a zopakujete tie najdôležitejšie body zo školenia
 • Prístup k on-line diskusii, v ktorej môžete s lektorom a ostatnými účastníkmi diskutovať k problematike školenia
 • Certifikát o absolvovaní školenia

 1. Manažment nákupu 2017
  28. marec 2017
 2. TREND HR Academy 2017 - 2. séria
  28. marec - 05. apríl 2017
 3. TREND PR Academy 2017
  04. apríl - 06. jún 2017
 4. TREND Finance Academy - 1. séria
  04. - 20. apríl 2017
 5. Digital Hospital 2017
  11. apríl 2017

Partneri

Organizačný garant

Odborný garant

Mediálny partner