Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Právnická firma roka 2016

Právnická firma roka 2016

Slávnostné vyhlásenie najúspešnejších právnických firiem

12. apríl 2016 | DoubleTree by Hilton, Bratislava

Minulé podujatia zo série Právnická firma roka

Server EPRAVO.SK v spolupráci s týždenníkom TREND vyhlasujú štvrtý ročník súťaže PRÁVNICKÁ FIRMA ROKA 2016.

Pre štvrtý ročník sme vypísali tieto kategórie:

A)     Odborné kategórie

       1. Právo obchodných spoločností

       2. Hospodárska súťaž

       3. Reštrukturalizácia a insolvencia

       4. Developerské projekty a nehnuteľnosti

       5. Fúzie a akvizície

       6. Bankovníctvo a financie

       7. Duševné vlastníctvo

       8. Telekomunikácie, právo informačných technológií

       9. Pracovné právo

       10. Verejné obstarávania

       11. Sporová agenda

       12. Daňové právo

B)     Hlavná cena

       1. Právnická firma roka – domáca advokátska kancelária

       2. Právnická firma roka – medzinárodná advokátska kancelária

V kategóriách A) 1 – 12 vyhlásime víťaza kategórie a dve skupiny, prvú ako „veľmi odporúčané kancelárie“ a druhú ako „odporúčané kancelárie“.
V kategóriách B) 1 – 2 vyhlásime iba víťaza každej kategórie.

Dotazník obsahuje tri sekcie:

Časť A) obsahuje položky zisťujúce základné identifikačné údaje, počty osôb, určenie zástupcu kancelárie na komunikáciu s nami vo veciach hodnotenia, zistenie, v akých súťažných kategóriách kancelária pôsobí, počet a objem dokončených transakcií v jednotlivých kategóriách a Váš pohľad na trh v danej kategórii.

Časť B) obsahuje zoznam referencií s kontaktom na konkrétne osoby na overenie referencií a zoznam transakcií za uplynulých 12 mesiacov.

Časti A) a B) sú neverejné, slúžia len pre EPRAVO Group, s. r. o., v rámci hodnotenia a zaobchádza sa s nimi v režime dôverné.

Časť C) obsahuje verejnú prezentáciu kancelárie, ktorá sa môže predkladať hodnotiteľom a ktorá bude slúžiť aj ako podklad na spracovanie ročenky Právnická firma roka 2016 a ročenky Významných advokátskych kancelárií SR za obdobie 2016.

Termín na poslanie vyplneného dotazníka (vo formáte MS WORD) je do 10. februára 2016.

Samostatný dotazník pošleme externým hodnotiteľom na posúdenie kvality jednotlivých kancelárií v hodnotených kategóriách a posúdenie významu a vplyvu jednotlivých transakcií. Poskytneme im iba údaje zo sekcie C dotazníka a z verejne dostupných zdrojov.

Hodnotenie ročníka 2016 v kategóriách A) sa bude skladať z dvoch vzájomne nezávislých hodnotiacich metód bodovaním s maximálnou váhou 1/2 každej metódy z celku, a to:

a) hodnotenie približne 150 oslovených externých hodnotiteľov nezávislých od účastníkov a usporiadateľa,
b) hodnotenie usporiadateľa ako nezávislého subjektu dlhodobo monitorujúceho činnosť kancelárií.

V kategórii B) sa bude hodnotiť na základe klientskych transakcií, na základe súčtu umiestnení v kategórii A) a ďalej na základe vyhodnotení počtu, objemu a významu realizovaných transakcií.

Partneri

Hlavný partner

Partneri

Praetor Systems

SingleCase

Saffronbeds

Renomia

Partneri Judikátu roka 2016

SLSP

Za otvorenu justiciu

Usporiadatelia

Gastro partner

Kontakt

Tomáš Dzurenda
email: tomas.dzurenda@newsandmedia.sk
tel: 0911 566 457

News nad Media Holding a.s.
TREND konferencie
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava 3