Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Od manažéra k lídrovi 2018

Od manažéra k lídrovi 2018

Ako odomknúť ľudský potenciál

25. september 2018 | Hotel NH Gate One, Bratislava

img

Jan Mühlfeit, globálny kouč a mentor, bývalý prezident Microsoft Europe

Jan Mühlfeit je globálny stratég, kouč, mentor a autor bestselleru Pozitívny líder. Jeho osobným poslaním je „pomáhať jednotlivcom, organizáciám a krajinám na celom svete, aby odomkli svoj ľudský potenciál“. Jan pôsobil takmer 22 rokov v Microsofte na rôznych manažérskych pozíciách. V rokoch 2007 až 2014 bol prezidentom Microsoft Europe. Na základe svojich globálnych skúseností vytvoril unikátnu metodiku, ako nájsť osobnú výnimočnosť, pre jednotlivcov aj celé tímy. V súčasnosti koučuje vrcholových manažérov, olympijských víťazov a umelcov v rámci celého sveta. V oblasti koučovania a mentoringu spolupracuje s INSEAD, Cambridge, Gallup, Imperial Colege, McLean Hospital, Harvard Medical School Affiliate.

img

Jaroslava Vaculčiaková, trénerka a koučka v oblasti komunikácie, soft skills a leadershipu

Je skúsenou trénerkou a koučkou v oblasti komunikácie, soft skills a leadershipu. Počas 20-ročnej kariéry poskytovala tréningy a poradenstvo mnohým významným firmám, manažérom i politikom. Do roku 2012 pôsobila v najväčšej PR agentúre Seesame ako riaditeľka klientskeho servisu a spolumajiteľka agentúry. V rokoch 1998 až 2000 pôsobila na Fonde národného majetku SR v pozícii tajomníčky prezidenta prezídia. Je absolventkou štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, kde získala aj titul PhD. Vzdelanie si rozšírila štúdiom marketingu v Kanade. V roku 2013 založila spoločnosť ANTEA Consulting, v rámci ktorej pomáha ľuďom a firmám rásť a rozvíjať svoj potenciál. Pracuje s jedinečnými NLP technikami a zahraničným know-how z oblasti efektívnej komunikácie, osobnostného rozvoja manažérov a zvyšovania ľudského potenciálu. Je absolventkou certifikovaného tréningu The American Board of NLP v Londýne a medzinárodne akreditovanou trénerkou osobnostnej profilácie DISC.

img

Gabriela Culík Končitíková, lektorka Akadémie Tomáša Baťu a manažérka Nadácie Tomáša Baťu

Svoj profesijný život zasvätila štúdiu systému riadenia Tomáša Baťu a jeho využitiu v súčasných ekonomických podmienkach. Dlhodobo študuje túto oblasť a v rámci svojej lektorskej činnosti prednáša jednotlivé témy z Baťovho systému riadenia na univerzitách, konferenciách a seminároch. Inšpiratívne myšlienky Tomáša Baťu zdieľa aj vo svojich knihách a v rámci projektu Inšpirácie Baťa. Je autorkou niekoľkých kníh o Baťovi, lektorkou Akadémie Tomáša Baťu a projektovou manažérkou Nadácie Tomáša Baťu. V rámci doktorandského štúdia na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne vytvára v rámci svojej dizertačnej práce model pre aplikáciu personálnych princípov vytvorených firmou Baťa do roku 1945 do súčasného podnikateľského prostredia.

img

Tatiana Ondrejková, spolumajiteľka a spoluzakladateľka spoločnosti pelicantravel.com

Tatiana je CEO najväčšieho slovenského predajcu leteniek Pelikan.sk. V roku 2000 založila spoločnosť ITC Travel, ktorú v roku 2004 pretransformovala na úspešnú cestovnú agentúru Pelikán.sk. Spoločnosť dnes zamestnáva okolo 160 ľudí, pôsobí na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku a Rakúsku. K letenkám pridala firma rezervácie ubytovania, cestovného poistenia a ďalších cestovateľských produktov. V roku 2006 získala Tatiana Ondrejková prvé miesto v kategórii Začínajúca podnikateľka v súťaži organizovanej Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania a v roku 2009 Začínajúci podnikateľ udeľovanou spoločnosťou Ernst & Young. Forbes ju zaradil medzi top 10 podnikateliek Slovenska. Budúcnosť vidí v internetových službách a aj svoje ďalšie podnikateľské aktivity smeruje do online prostredia. Jej meno sa spája aj s ďalšími úspešnými e-shopmi Saxana.sk či Topankovo.sk.

img

Eva Nemšáková, spoluzakladateľka poradenskej skupiny V4 Group

Eva Nemšáková je jednou zo zakladateľov poradenskej skupiny V4 Group, ktorá sa zameriava na právne služby, daňové poradenstvo, audit a účtovníctvo v krajinách Vyšehradskej štvorky. Aktuálne zastáva funkciu managing partnera v advokátskych kanceláriách V4 Legal v Slovenskej a Českej republike a v spoločnosti V4 Tax v Slovenskej republike. Podieľala sa tiež na zakladaní pobočiek V4 Legal v Poľsku a Maďarsku a na rozvoji ďalších poradenských činností v týchto krajinách. V rámci skupiny V4 Group sa špecializuje nielen na odborné právne a poradenstvo a daňové otázky, ale aj budovanie interných vzťahov a firemnej kultúry skupiny. Eva je absolventkou magisterského štúdia Právnickej fakulty (2006) a inžinierskeho štúdia na Ekonomickej fakulte (2011) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2010 je členkou Slovenskej advokátskej komory a tiež členkou Českej advokátskej komory. Eva je rozhodkyňou Arbitrážneho súdu v Banskej Bystrici a vykonáva aj lektorskú činnosť, či už sú to odborné prednášky pre verejnosť alebo pre študentov. V rámci spolupráce V4 Legal s Jagelovskou univerzitou v Krakove organizuje projekt Škola slovenského práva, na ktorom sa podieľa aj ako prednášajúca.

img

Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne

Peter Krutil je absolvent Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Absolvoval odborné stáže v Creditanstalt Vienna a Creditanstalt London. V rokoch 1991 až 1993 pôsobil vo VÚB, a. s., Bratislava, kde obchodoval s cennými papiermi a uvádzal nové spoločnosti na burzu cenných papierov. V roku 1993 pôsobil v Tatra banke, a. s., ako díler na peňažnom a kapitálovom trhu. V rokoch 1993 až 1998 bol riaditeľom a neskôr členom predstavenstva Creditanstalt Securities, o. c. p., a. s., Bratislava. V roku 1998 pôsobil na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. V decembri 1998 bol zvolený za člena predstavenstva Slovenskej sporiteľne, kde bol zodpovedný za riadenie firemného bankovníctva a kapitálových trhov. Od 1. 4. 2015 pôsobil vo funkcii podpredsedu predstavenstva. Od 1. 1. 2018 prevzal funkciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Slovenskej sporiteľne po svojom dlhoročnom kolegovi Štefanovi Májovi.

Počas svojho 20-ročného pôsobenia v predstavenstve zastupoval banku v dozorných orgánoch viacerých spoločností s majetkovou účasťou Slovenskej sporiteľne. V súčasnosti je členom Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne a členom prezídia Slovenskej bankovej asociácie.

Svoj voľný čas rád prežíva aktívne s rodinou pri športe, cestovaní a v poslednom období je nadšeným vlogerom.

img

Štefan Máj, do 31. 12. 2017 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne

Štefan Máj začal svoju pracovnú kariéru v roku 1977 ako výskumný pracovník vo Výskumnom ústave cenovom. V Slovenskej sporiteľni pôsobil od roku 1991, najskôr ako riaditeľ úseku správy majetku, divízie techniky a neskôr ako člen predstavenstva. Od roku 1995 do 1998 zastával viaceré pozície v Komerční banke Bratislava. V decembri 1998 sa do Slovenskej sporiteľne vrátil ako podpredseda predstavenstva. Významne sa podieľal na reštrukturalizácii a na procese privatizácie banky. Od 1. januára 2015 bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej sporiteľne, v jeho kompetencii bola oblasť financií a štábne útvary. Štefan Máj vykonával funkciu generálneho riaditeľa banky do konca roku 2017, keď odišiel do dôchodku.

Z titulu svojej pozície zastával viacero funkcií v dozorných orgánoch dcérskych spoločností Slovenskej sporiteľne (LANED, Realitná spoločnosť SLSP, Prvá stavebná sporiteľňa, konateľ spoločnosti Procurement Services SK). Do konca roku 2017 pôsobil ako člen prezídia Slovenskej bankovej asociácie a podpredseda rady Fondu ochrany vkladov. V súčasnosti je predsedom Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Naďalej je nadšeným športovcom, venuje sa orientačnému behu. Je držiteľom titulu majstra sveta veteránov vo vekovej kategórii 35 – 40 rokov.

img

Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Siemens s. r. o. a predstaviteľ koncernu Siemens AG na Slovensku

Vyštudoval na Slovenskej vysokej škole technickej (dnešná Slovenská technická univerzita) zameranie na stroje pre chemický a potravinársky priemysel. V 80. rokoch pôsobil v spoločnostiach TECHNOPOL, a. s., a WAVO Trans, s. r. o. V spoločnosti CSK – IMS, s. r. o., zastával do roku 1994 funkciu vedúceho obchodno- technického oddelenia. Nasledujúcich päť rokov bol vedúcim technického a obchodného oddelenia, neskôr prokuristom spoločnosti Schenck Slovakia, s. r. o. Z firmy ABB Elektro, s. r. o., kde pôsobil ako obchodný manažér, prešiel v roku 1999 do spoločnosti Siemens s. r. o. Najskôr zastával funkciu akvizitéra, neskôr bol vedúcim divízie Automatizačnej techniky a pohonov. V roku 2002 sa stal technickým riaditeľom a konateľom spoločnosti. Od decembra 2008 je jej generálnym riaditeľom a predstaviteľom koncernu Siemens AG na Slovensku.

V súčasnosti je činný aj ako podpredseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, člen Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, člen predstavenstva Slovensko- rakúskej obchodnej a priemyselnej komory, člen predstavenstva Zväzu strojárskeho priemyslu SR, Predseda Správnej rady STU Bratislava, člen Vedeckej rady STU Bratislava, člen Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline, člen Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity Košice.

img

Elena Petrášková, viceprezidentka pre dcérske spoločnosti a služby, U.S. Steel Košice

Nastúpila do VSŽ po ukončení právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 1992 ako právnička sporovej agendy. V roku 1993 prešla na oddelenie práva obchodných spoločností a v roku 1999 ju vymenovali za vedúcu tohto oddelenia. V roku 2001 sa stala generálnou manažérkou úseku Generálneho právneho zástupcu U. S. Steel Košice, pričom zodpovedala za obchodné a zmluvné oddelenie - predaj. V roku 2005 Elena Petrášková pôsobila rok na právnom oddelení v centrále U. S. Steel Corporation v Pittsburghu. Na Slovensko sa vrátila v roku 2006, kde vykonávala znovu povinnosti generálnej manažérky na úseku Generálneho právneho zástupcu U. S. Steel Košice. V tomto období pôsobila tiež ako viceprezidentka a členka Správnej rady v občianskom združení Košická aréna a v hokejovom klube HC Košice. V roku 2007 sa presťahovala do Pittsburghu, kde ju po druhý raz pridelili na právny odbor korporácie. V tom istom roku ju menovali generálnou právnou zástupkyňou pre medzinárodné právo. Elena Petrášková ukončila v roku 2009 Právnickú fakultu na Univerzite v Pittsburghu, kde získala magisterský titul LL.M v programe pre zahraničných absolventov práva. Počas svojho pôsobenia v USA okrem práce v oblasti medzinárodného práva Elena pracovala aj v oblasti vzťahov s vládou na federálnej úrovni vo Washington D.C. V roku 2011 bola vymenovaná do funkcie viceprezidentky pre riadenie externých služieb a vzťahov. Do funkcie viceprezidentky pre dcérske spoločnosti a služby nastúpila v októbri 2013. V tejto funkcii je zodpovedná za riadenie šiestich dcérskych spoločností U. S. Steel Košice, ktoré poskytujú servisné služby pre celý výrobný proces USSK, počnúc  produkciou žiaromateriálov, žiarotechnickými prácami, elektroúdržbou, plynovými prácami, testovaním výrobkov, ochranou spoločnosti až po balenie finálnych výrobkov, ktoré opúšťajú linky USSK. Je zodpovedná aj za riadenie výroby a distribúcie energií v USSK, ako aj za riadenie  úsekov  Energetickej efektívnosti a Energetickej stratégie. Je predsedníčkou dozorných rád viacerých obchodných spoločností v rámci portfólia U. S. Steel Europe. V Republikovej únii zamestnávateľov štyri roky pôsobila ako viceprezidentka RÚZ a predsedníčka Výboru pre environmentálne záležitosti. Je viceprezidentka vo Zväze hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR. Pracuje ako členka Správnej rady Karpatskej Nadácie.  

img

Štefan Rosina, prezident spoločnosti Matador Group

Narodil sa v Púchove. Vyštudoval chemickotechnologickú fakultu SVŠT v Bratislave v roku 1984 a doktorandské štúdiá ukončil na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 1998. Technickou univerzitou v Ostrave bol vymenovaný za docenta pre odbor riadenia priemyslových systémov a titul MBA získal na Technickej univerzite Viedeň. Do Matadoru nastúpil 2. 8. 1984 po absolvovaní VŠ. Pracovať začal od pozície robotníka v zmenovej prevádzke a postupne prešiel odbornými pozíciami pri vývoji pneumatík, na úseku technického riaditeľa, neskôr sa stal riaditeľom investičného rozvoja spoločnosti. Stál na čele spolupracovníkov, s ktorými pripravil novú koncepciu rozvoja spoločnosti v rokoch 1998 – 2000, a dostal sa na čelo spoločnosti ako prezident pri jej realizácii. V čele spoločnosti stojí dodnes a je laureátom viacerých domácich a zahraničných ocenení v rôznych manažérskych anketách.

Prihláste sa

Partneri

Organizačný garant

Usporiadateľ

Odborný garant

Reklamný partner

Kontakt

Daniel Pšenák
email: daniel.psenak@newsandmedia.sk

News and Media Holding a.s.
TREND konferencie
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava 2
tel: (02) 3213 1222

Tento web používa cookies