Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Digital Hospital 2017

Digital Hospital 2017

Poľovačka na dáta a procesy

11. apríl 2017 | Hotel NH Gate One, Bratislava

Minulé podujatia zo série Digital Hospital

8.00 - 9.00 h

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV A RANNÁ KÁVA

9.00 - 10.10 h

Konferenciu moderuje Tomáš Szalay, zakladajúci partner a senior analytik Health Policy Institute

Dáta sú základ
Digitalizácia generuje obrovské množstvo dát. Na celoštátnej úrovni by ich mal konečne zastrešiť v eHealth, ale dáta sú základom všetkého aj v nemocniciach. Aké konkrétne aplikácie využije v praxi eHealth? S akými riešeniami prichádza NZIS? Disponuje vôbec slovenské zdravotníctvo kvalitnými dátami, aby ich bolo možné využiť na meranie efektívnosti celého systému a jeho zlepšenie? Ako a kde ich získať?
Marian Šimegh, riaditeľ sekcie rozvoja a integrácie, Národné centrum zdravotníckych informácií

Za kvalitnejšie dáta v zdravotníctve
Martin Smatana, Inštitút zdravotnej politiky, MZ SR
Dušan Zachar, INEKO

10.10 - 10.25 h

PRESTÁVKA

10.25 - 11.10 h

Stojíme na štarte
Neexistujú odhady, o koľko predstihol rozvinutý svet v digitalizácii slovenské zdravotníctvo. Roky napokon nie sú až také dôležité – dôležitejšia je snaha inšpirovať sa skúsenosťami zo sveta, ktoré dovolia zlepšiť kvalitu a zároveň aj udržateľnosť systému i zdravotnej starostlivosti. Ako hodnotia situáciu na Slovensku lídri digitalizácie a čo treba pre úspešný štart?
Karen Taylor, Deloitte UK (prednáška v AJ)

Elektronizácia zdravotníctva a miesto zdravotnej poisťovne
Martin Kultan, generálny riaditeľ, ZP Dôvera

11.10 - 11.30 h

PRESTÁVKA

11.30 - 13.00 h

Konkrétne riešenia a technológie
Aké sú predpoklady digitalizácie nemocnice? Zahŕňa celý komplex riešení s dlhodobým cieľom a využitie moderných technológií ako cloud a Big Data. Pri digitalizácii nemocnice však netreba mať „veľké oči“, stačí začať aj s menšími inováciami. Predstavíme best practices efektívnej správy a inovácií v nemocniciach a na konkrétnych príkladoch ukážeme pozitívny vplyv informatizácie na riadenie nákladov poskytovateľa a zvýšenie spokojnosti pacienta.

Nemocnice a DRG: Ako sa pripraviť na prvého Yettiho
Angelika Szalayová,
healthcare expert, Asseco CE, Health Policy Institute

Kam sme pokročili po roku – evolúcia INS
Norbert Skákala, CIO siete Svet zdravia, Vladimír Dvorový, riaditeľ nemocnice Svet zdravia Trebišov

Cloud computing teraz a v budúcnosti
Miroslav Pikus,
expert marketingu, Slovak Telekom

Prípadové štúdie – IT bezpečnosť v nemocniciach
Peter Kočík, Systems Engineer for CEE, Fortinet

Automatizácia zásobovania príručných skladov liekmi a ŠZM
Ján Koškár, Enterprise Architect, mediworx software solutions

13.00 - 14.00 h

OBED

14.00 - 15.15 h

Pacient v digitálnom prostredí
Digitálne riešenia prinášajú pridanú hodnotu – nielen v redukcii nákladov, ale zvyšujú výkonnosť oddelení a ambulancií, skvalitňujú medicínsku starostlivosť i bezpečnosť pacienta. Samozrejme, o mnohých veciach rozhodujú finančné možnosti, preto bude zaujímavé diskutovať aj o ekonomickej návratnosti investícií do najnovších technológií. Prinesieme konkrétne ukážky inšpiratívnych inovácií, čiastkových, ale aj revolučných. A skúsime porovnať, kam sa nemocnice v strednej Európe posunuli v digitalizácii oproti vlaňajšej konferencii.

Umelá inteligencia pomáha liečiť rakovinu
MUDr. Robert Hill, medicínsky riaditeľ Sveta zdravia, Matej Adam, manažér divízie IBM Watson Health

Riešenia v advanced digitálnej rádiodiagnostike ako základný pilier efektívnej liečby
Ľubomír Kianička, Sales Representative and Product Specialist, Siemens Healthcare

Príklady digitalizácie vo farmaceutickom priemysle
Leonard Sojka, AIFP, Managing Director, Merck Slovakia

Prechádzka v pacientovom tele
Tomáš Brngál, spoluzakladateľ, Virtual medicine

15.15 - 15.30 h

PRESTÁVKA

15.30 - 16.15 h

Prekážky pre moderné trendy
Technologický pokrok zrýchľuje modernizačné cykly v medicíne a zdravotná starostlivosť i lekárska prax sa prudko menia. Často rýchlejšie, ako sú nemocnice schopné reagovať. Zdravotnícky sektor je relatívne najmladší a vzhľadom na históriu nemá veľa skúseností s efektívnym prenosom najnovších poznatkov a technológií. Aké sú najväčšie prekážky v prístupoch a myslení zdravotníkov a ako ich prekonať? Ako čo najefektívnejšie prenášať najnovšie poznatky do zdravotníctva? Aké sú najväčšie prekážky v prístupoch a myslení zdravotníkov a ako ich prekonať?
Peter Celec, prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny, UK Bratislava

IT v zdravotníctve – nevymýšľajme, čo už bolo vymyslené
Dušan Elko, Managing partner, personálna agentúra SAM

Prihláste sa

 1. Od manažéra k lídrovi 2017
  18. september 2017
 2. Športový manažment 2017
  21. september 2017
 3. Ako pritiahnuť ľudí do naozaj dobrých krčiem 2017
  26. september - 03. október 2017
 4. Komunálny manažment 2017
  26. september 2017
 5. Personálny manažment 2017
  03. - 04. október 2017

Partneri

Organizačný garant

Odborní garanti

Generálni partneri

Reklamný partner

Mediálny partner

Produkčný partner

Kontakt

Nina Dzedzinová
email: nina.dzedzinova@newsandmedia.sk

News and Media Holding a.s.
TREND konferencie
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava 2
tel: (02) 3213 1212

Tento web používa cookies