Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Firmy & školy 2015

Firmy & školy 2015

Ako realizovať duálne vzdelávanie

20. apríl 2015 | NH Gate One, Bratislava

Minulé podujatia zo série Firmy & školy

8.00 – 9.00 h

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV A RANNÁ KÁVA S TÝŽDENNÍKOM TREND

Čo prináša zákon o odbornom vzdelávaní

9.00 - 10.45 h

Čo zákon zavádza, prečo, kým sa inšpirovali?
Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Aké sú základné rámce zákona?
Žaneta Surmajová, riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Ako hodnotia legislatívu zástupcovia zamestnávateľov?
Igor Patráš, predseda výboru pre odborné vzdelávanie RÚZ SR, člen Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie, riaditeľ spoločnosti Trendwood-Twd

Bude proces vydávania osvedčení firmám transparentný?
Ladislav Kováč, odborný zamestnanec – zástupca, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Rozvoj stredného odborného vzdelávania, Štátny inštitút odborného vzdelávania

Priblížime sa zahraničnému modelu duálneho vzdelávania, ktorým sme sa inšpirovali?
Željka Šenkovič, vedúca oddelenia projektov a odborného vzdelávania, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

10.45 - 11.00 h

PRESTÁVKA

Panelová diskusia: Ako bude duálne vzdelávanie vyzerať v praxi

11.00 - 13.00 h

Proces zapojenia sa firmy do duálneho vzdelávania začína získaním osvedčenia od  stavovských a profesijných organizácií. Na základe čoho budú odobrovať účasť v projekte a budú sa môcť zapojiť aj malé spoločnosti? Budú firmy pod kontrolou, aby nevyužívali študentov ako lacnú pracovnú silu?

Aký vzťah bude medzi zamestnávateľom, školou a žiakom?
Marián Galan, generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ako budú stavovské organizácie vyberať firmy a kontrolovať ich?
Július Hron, výkonný viceprezident ZAP

Sú pripravené stavovské a profesijné organizácie na seba prevziať takúto zodpovednosť?
Rastislav Machunka, viceprezident, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení

Čo všetko si musí škola zabezpečiť, ak si chce zriadiť centrum odborného vzdelávania?
Felix Dömeny, prezident, Asociácia stredných odborných škôl

Ako uľahčiť firmám a školám vstup do systému duálneho vzdelávania?
Andrej Hutta, special advisor pre vzdelávanie, EPPP - Európske partnerstvo pre verejné stratégie

13.00 - 13.45 h

OBED

Panelová diskusia: so skúsenosťami sa podelia firmy a školy, ktoré už spolupracujú na vzdelávaní študentov

13.45 - 16.30 h

Akým procesom museli prejsť školy a firmy, aby mohli zaviesť duálne vzdelávanie? Aké s tým mali náklady? Ako presvedčili rodičov a študentov, aby sa prihlásili do duálneho vzdelávania?

Renáta Valeková, vedúca personálneho rozvoja, Volkswagen
Spoločnosť naštartovala vlastné duálne vzdelávanie v septembri 2013. Dnes vzdeláva 72 účastníkov, z toho 48 mechatronikov, 12 elektronikov pre automatizačnú techniku a 12 priemyselných mechanikov. Vzdelávacie programy sú akreditované  MŠVVaŠ SR  a certifikované SNOPK. 

Martina Krišková, projektová manažérka obchodného oddelenia, Rakúske veľvyslanectvo

Lívia Ploščinská, HRM vedúci skupiny, ZKW Slovakia, Krušovce
Dušan Husár, riaditeľ, Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce
Spoločnosť ZKW realizuje duálne vzdelávanie od roku 2014, 6 žiakov sa vzdeláva v rámci pilotného projektu, ktorý koordinuje WKO. Škola spolupracuje s 8 firmami, v dvoch pilotných triedach sa vzdeláva 35 žiakov v dvoch odboroch. 

Marcel Blaščák, oblastný manažér, koordinátor pre vzdelávanie, dm drogerie markt
Tatiana Mokósová, riaditeľka, Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča, Bratislava
DM DrogerieMarkt tretí rok spolupracuje na odbornom vzdelávaní, podieľa sa na príprave učebných osnov, spolupracuje s 9 školami, má 31 žiakov vedených certifikovanými inštruktormi. 

Marcel Pecník, projektový manažér, InTechz.p.o, (Združenie firiem: Slovalco, Sapa Profily, ŽHS, Remeslo, Nemak Slovakia, FagorEderlan, Tubapack)
Beáta Tóthová, riaditeľka, Súkromná stredná škola technická, Žiar nad Hronom
Škola realizuje od roku 2008 odborné vzdelávanie spolu s firmami v združení, druhý rok je v duálnom vzdelávaní zapojených 42 žiakov, ďalších 63 žiakove je prihlásených do ďalšieho školského roku.

Ľubica Hlaváčová, riaditeľka, Stredná odborná škola, Nitra, Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo

Prihláste sa

Partneri

Mediálny partner

Kontakt

Nina Dzedzinová
email: nina.dzedzinova@newsandmedia.sk

News and Media Holding a.s.
TREND konferencie
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava 2
tel: (02) 3213 1212

Tento web používa cookies