Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
HR manažment 2018

HR manažment 2018

Umenie inovácií - Kde sa biznis a inovácie stretávajú s HR

02. - 03. október 2018 | Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava

Minulé podujatia zo série Personálny manažment

Art of Innovation: Where Business and Innovation meet HR

V dobe ekonomických turbulencií a rýchleho vývoja nových technológií musia spoločnosti neustále prichádzať s novými riešeniami. Pojem inovácie prenikol hlboko do myslenia zamestnancov. Kde sa nachádza bod, kde biznis a inovácie pretínajú oblasť ľudských zdrojov? Ako sa musia oddelenia prispôsobovať aktuálnym zmenám a akým spôsobom je možné zo zmien profitovať.

Innovation vs Reinvention/ Inovácia vs reinovácia

Inovácie ako také je možné prinášať do oblasti ľudských zdrojov v obmedzenom množstve, respektíve prísť s prevratnou myšlienkou sa zdá byť nadľudská úloha. Ako zostať v kurze meniaceho sa prostredia, veď aj počas života prechádzame zmenami a prispôsobujeme svoje nastavenie prichádzajúcim udalostiam, ktoré náš život ovplyvňujú. Akým spôsobom čo najlepšie využiť reinovácie v kontexte osobnosti, ľudských zdrojov či biznisu?

Innovations in Education/ Inovácie vo vzdelávaní

Vzdelanie ako systém je bezpochyby jednou z najdôležitejších spoločenských hodnôt, liaheň budúcich talentov a malo by teda byť riadené efektívne, transparentne a garantovať rovný prístup všetkým jednotlivcom. To, čo sa dnes zdá byť na Slovensku utópiou, v zahraničí funguje. Ako by sme mohli systém vzdelania inovovať tak, aby sme čo najlepšie využili skúsenosti zo zahraničia.

Panelová diskusia Education TRAP 

CEO Insights

What are innovative Leaders thinking about?/ Ako premýšľajú inovatívni lídri?

What have innovative Leaders in common?/ Aká je spoločná črta inovatívnych lídrov?

Inovácia alebo reinovácia, procesy, ktorými úspešne prešli CEO spíkri. Čo je kľúčom k úspechu? Ako sa čo najlepšie adaptovať na zmenu? Ako presadiť inovatívnu myšlienku a nadchnúť pre spoločný cieľ svojich spolupracovníkov?

Prihláste sa

Partneri

Organizačný garant

Usporiadateľ

Odborný garant

Generálni partneri

Reklamní partneri

Partneri

Kontakt

Daniel Pšenák
email: daniel.psenak@newsandmedia.sk

News and Media Holding a.s.
TREND konferencie
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava 2
tel: (02) 3213 1222

Tento web používa cookies