Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Poľovnícky summit 2017

Poľovnícky summit 2017

Poľovníctvo pre spoločnosť i zážitok

17. máj 2017 | Hotel Tenis, Zvolen

Minulé podujatia zo série Poľovnícky summit

Budúcnosť práva poľovníctva

Štát chce poľovníctvo na občianskom princípe

 • poľovníctvo ako súčasť rozvoja vidieka
 • zavedenie občianskeho princípu do prevádzky poľovných revírov
 • ako dať popri majetných priestor aj menším lokálnym poľovníkom
 • kvóty na početnosť členov poľovných združení v závislosti od rozlohy revírov
 • premnoženie vysokej zveri - pokuty za neplnenie plánu lovu

Ako vidí štát reguláciu stavov medveďov a vlkov

 • ako sa vyvíjajú populácie medveďa a vlka na Slovensku
 • ako vidí štát do budúcna reguláciu ich početnosti
 • vývoj stretov šeliem s verejnosťou

Zvýšme profesionalitu poľovníkov sprísnením poľovných skúšok

 • ako zvýšiť vzdelanie poľovníkov sprísnením poľovných skúšok
 • zvýšenie organizácie spoločných poľovačiek
 • možnosti zintenzívnenia lovu samičej zveri s cieľom regulácie jej premnoženia

Najväčšie výzvy tunajšieho poľovníctva

Obsah diskusie:

 • hýbe sa vpred dosahovanie kompromisov medzi majetnými majiteľmi PR a miestnymi lokálnymi poľovníkmi v prospech širšej starostlivosti o zver
 • ako razantne si chcú škody spôsobené zverou vymáhať nepoľujúci farmári i lesníci
 • ako slovenskí farmári počítajú s vytváraním pásov medzi lesom a poľami, aby sa dala zver ľahšie loviť
 • ako znížiť stavy vysokej zveri
 • ako zvýšiť stavy malej zveri
 • ako zlepšovať vzťahy poľovníkov s verejnosťou – ako eliminovať neželané strety

Zlepšovanie vzťahov s verejnosťou

Budovanie lepšej komunikácie s verejnosťou

 • všeobecné zásady zlepšovania PR
 • zlepšovanie PR v poľovníctve – na čo sa treba hlavne zamerať (úrazy pri poľovačkách, obmedzovanie turistov, streľba po psoch atď.)

Približovanie poľovníctva širšej verejnosti - žena na čele poľovnej spoločnosti

 • čo ju pritiahlo do poľovníctva
 • ako sa darí jej poľovnej spoločnosti
 • a čo by prijala zo strany komory či štátu na vylepšenie starostlivosti o revír

Zlepšenie kontroly i vedenia poľovných revírov

 • zvýšenie rešpektu poľovnej stráže
 • posuny vo vytvorení špecializovanej prírodnej polície v podmienkach Slovenskej republiky
 • budú mať po lesoch svojich profesionálnych správcov aj poľovné revíry
 • skúsenosti so správcami revírov z cudziny
 • má slovenské poľovníctvo na takýto inštitút dosť prostriedkov?

Ako znížiť strety zveri s motorovými vozidlami

 • vývoj početnosti i škodovosti dopravných nehôd spôsobených zverou v závislosti od zvyšovania stavov vysokej zveri
 • ako sú slovenskí vodiči opatrní či respektíve neopatrní na cestách v lesoch

Ako sa vyvinie sprísňovanie držby a používania zbraní

Ako vidí budúcnosť držby a používania Európska únia

Technika na zjednodušovanie lovu zveri – čo je ešte povolené a čo už je za hranou zákona

 • aké porušenia zákona v súvislosti so zbraňami a ich príslušenstvom najčastejšie zisťuje naša polícia u tunajších poľovníkov
 • čo je vo svete povolené, no na Slovensku sa využívať nemôže

Čo všetko kryje špeciálne poistenie poľovníkov

 • čo všetko vedia poisťovne poistiť poľovníkom
 • konkrétne príklady z praxe a poučenia z nich vyplývajúce

Prihláste sa

 1. Od manažéra k lídrovi 2017
  18. september 2017
 2. Športový manažment 2017
  21. september 2017
 3. Komunálny manažment 2017
  26. september 2017
 4. Personálny manažment 2017
  03. - 04. október 2017
 5. Národné fórum produktivity 2017
  11. - 12. október 2017

Partneri

Organizačný garant

Reklamný partner

Partner

Hlavný mediálny partner

Mediálny partner

Produkčný partner

Kontakt

Nina Dzedzinová
email: nina.dzedzinova@newsandmedia.sk

News and Media Holding a.s.
TREND konferencie
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava 2
tel: (02) 3213 1212

Tento web používa cookies