Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
23 dní
Poľovnícky summit 2017

Poľovnícky summit 2017

Poľovníctvo pre spoločnosť i zážitok

17. máj 2017 | Hotel Tenis, Zvolen

Minulé podujatia zo série Poľovnícky summit

Budúcnosť práva poľovníctva

Štát chce poľovníctvo na občianskom princípe

 • poľovníctvo ako súčasť rozvoja vidieka
 • zavedenie občianskeho princípu do prevádzky poľovných revírov
 • ako dať popri majetných priestor aj menším lokálnym poľovníkom
 • kvóty na početnosť členov poľovných združení v závislosti od rozlohy revírov
 • premnoženie vysokej zveri - pokuty za neplnenie plánu lovu

Ako vidí štát reguláciu stavov medveďov a vlkov

 • ako sa vyvíjajú populácie medveďa a vlka na Slovensku
 • ako vidí štát do budúcna reguláciu ich početnosti
 • vývoj stretov šeliem s verejnosťou

Zvýšme profesionalitu poľovníkov sprísnením poľovných skúšok

 • ako zvýšiť vzdelanie poľovníkov sprísnením poľovných skúšok
 • zvýšenie organizácie spoločných poľovačiek
 • možnosti zintenzívnenia lovu samičej zveri s cieľom regulácie jej premnoženia

Najväčšie výzvy tunajšieho poľovníctva

Obsah diskusie:

 • hýbe sa vpred dosahovanie kompromisov medzi majetnými majiteľmi PR a miestnymi lokálnymi poľovníkmi v prospech širšej starostlivosti o zver
 • ako razantne si chcú škody spôsobené zverou vymáhať nepoľujúci farmári i lesníci
 • ako slovenskí farmári počítajú s vytváraním pásov medzi lesom a poľami, aby sa dala zver ľahšie loviť
 • ako znížiť stavy vysokej zveri
 • ako zvýšiť stavy malej zveri
 • ako zlepšovať vzťahy poľovníkov s verejnosťou – ako eliminovať neželané strety

Zlepšovanie vzťahov s verejnosťou

Budovanie lepšej komunikácie s verejnosťou

 • všeobecné zásady zlepšovania PR
 • zlepšovanie PR v poľovníctve – na čo sa treba hlavne zamerať (úrazy pri poľovačkách, obmedzovanie turistov, streľba po psoch atď.)

Približovanie poľovníctva širšej verejnosti - žena na čele poľovnej spoločnosti

 • čo ju pritiahlo do poľovníctva
 • ako sa darí jej poľovnej spoločnosti
 • a čo by prijala zo strany komory či štátu na vylepšenie starostlivosti o revír

Zlepšenie kontroly i vedenia poľovných revírov

 • zvýšenie rešpektu poľovnej stráže
 • posuny vo vytvorení špecializovanej prírodnej polície v podmienkach Slovenskej republiky
 • budú mať po lesoch svojich profesionálnych správcov aj poľovné revíry
 • skúsenosti so správcami revírov z cudziny
 • má slovenské poľovníctvo na takýto inštitút dosť prostriedkov?

Ako znížiť strety zveri s motorovými vozidlami

 • vývoj početnosti i škodovosti dopravných nehôd spôsobených zverou v závislosti od zvyšovania stavov vysokej zveri
 • ako sú slovenskí vodiči opatrní či respektíve neopatrní na cestách v lesoch

Ako sa vyvinie sprísňovanie držby a používania zbraní

Ako vidí budúcnosť držby a používania Európska únia

Technika na zjednodušovanie lovu zveri – čo je ešte povolené a čo už je za hranou zákona

 • aké porušenia zákona v súvislosti so zbraňami a ich príslušenstvom najčastejšie zisťuje naša polícia u tunajších poľovníkov
 • čo je vo svete povolené, no na Slovensku sa využívať nemôže

Čo všetko kryje špeciálne poistenie poľovníkov

 • čo všetko vedia poisťovne poistiť poľovníkom
 • konkrétne príklady z praxe a poučenia z nich vyplývajúce

Prihláste sa

 1. TREND PR Academy 2017
  04. apríl - 06. jún 2017
 2. TREND Sales Academy 2017 - 2. séria
  20. apríl - 04. máj 2017
 3. Právnické fórum 2017
  25. apríl 2017
 4. Právnická firma roka 2017
  25. apríl 2017
 5. HR pre digitálny svet 2017
  25. apríl 2017

Partneri

Organizačný garant

Hlavný mediálny partner

Mediálny partner

Produkčný partner

Kontakt

Nina Dzedzinová
email: nina.dzedzinova@newsandmedia.sk

News and Media Holding a.s.
TREND konferencie
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava 2
tel: (02) 3213 1212

Tento web používa cookies