Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Právnické fórum 2017

Právnické fórum 2017

Vymožiteľnosť práva na Slovensku

25. apríl 2017 | Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Minulé podujatia zo série TREND Fórum

Čo sa zmenilo rok po voľbách

Reforma exekúcií, reštrukturalizácie a protischránkový zákon. To všetko má za sebou ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská  za necelý rok vo svojej funkcii. Podľa nedávneho prieskumu TREND Barometera vnímajú podnikatelia jej pôsobenie neutrálne až pozitívne. Ako sa vyjadril jeden z nich, jej návrhy zákonov sú pozitívom pre krajinu. Nerieši zbytočne pseudoideologické záležitosti, ale pragmaticky pracuje tak, ako štátny úradník pracovať má. Ministerstvo spravodlivosti schválilo nové pravidlá v exekúciách a osobný bankrot – komu prospejú viac, veriteľom alebo dlžníkom? Čo zmenia statusové zákony sudcov na súdoch a ako zrýchlia súdne konanie.

Prečo sa miesto postihu cez daňové kontroly sprísňujú zákony pre všetkých

Finančná správa mení stratégiu v boji s daňovými únikmi. Prečo sa namiesto postihu cez daňové kontroly sprísňujú zákony pre všetkých? Ako sa rastúcich sporov s Finančnou správou dotknú nové úroky z omeškania? Koho sa dotkne výmena informácií o zahraničných bankových účtoch? 

Nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov

General Data Protection Regulation (ďalej len GDPR) prináša od roku 2018 novú povinnosť, s ktorou sa budú musieť prevádzkovatelia spracovávajúci osobné údaje vyrovnať. Touto novinkou je právo na prenos osobných údajov, ktoré ukladá prevádzkovateľovi povinnosť preniesť osobné údaje na základe žiadosti dotknutej osoby inému prevádzkovateľovi. Ako sa v tomto smere mení chápanie pojmu osobný údaj? Aké kategórie údajov budú po novom chránené? Aké bezpečnostné opatrenia bude nevyhnutné prijať vo svetle GDPR? Čo sú to tzv. bezpečnostné opatrenia by default a by design? Aké povinnosti z toho pre firmu vyplývajú? Aké sankcie hrozia firmám  za nedodržanie pravidiel vyplývajúcich z GDPR? Ako sa môžu firmy už dnes začať pripravovať?

Prihláste sa

 1. Od manažéra k lídrovi 2017
  18. september 2017
 2. Športový manažment 2017
  21. september 2017
 3. Komunálny manažment 2017
  26. september 2017
 4. Personálny manažment 2017
  03. - 04. október 2017
 5. Národné fórum produktivity 2017
  11. - 12. október 2017

Partneri

Organizačný garant

Usporiadatelia

Partner

Mediálny partner

Produkčný partner

Kontakt

Nina Dzedzinová
email: nina.dzedzinova@newsandmedia.sk

News and Media Holding a.s.
TREND konferencie
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava 2
tel: (02) 3213 1212

Tento web používa cookies