Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Právnické fórum 2018

Právnické fórum 2018

Pomohli alebo nepomohli systémové zmeny zvýšiť efektívnosť justície?

10. apríl 2018 | Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava

Minulé podujatia zo série TREND Fórum

Obchodný zákonník a obchodný register

Rok 2017 bol aj rokom, v ktorom sa výrazne menil Obchodný zákonník vo vzťahu k zodpovednosti štatutárov, ako aj spoločníkov. Cieľom ministerstva spravodlivosti bolo predchádzať tunelovaniu firiem, ako aj zvýšiť vymožiteľnosť pohľadávok a sťažiť zneužívanie inštitútov obchodného práva na podvodné konanie. V nadväznosti na tieto úpravy bol zavedený nový trestný čin nekalej likvidácie s trestnými sadzbami od 5 do 15 rokov. Podarilo sa? Čo sa mohlo spraviť inak a čo sa spravilo dobre? Sú zmeny prínosom alebo ide o “slona v porceláne“? Nepostihnú zmeny viac skutočných podnikateľov ako podvodníkov, ktorí sa za podnikateľov vydávajú? Spoločne budeme hľadať odpovede a pokúsime sa sformulovať odporúčania na zlepšenie stavu.

V októbri 2017 bol do medzirezortného pripomienkovacieho konania predložený materiál Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra. V materiáli sa okrem iného navrhuje zásadná zmena vedenia obchodného registra v SR. Ako ďalej s obchodným registrom, ako zabezpečiť, aby v ňom nebolo zapísané výrazné percento nefunkčných spoločností? Ako sfunkčniť procesy v registri, a to nielen pri založení, ale aj pri výmaze z registra? Koľko pokút štatutárom súdy udelili za neplnenie si povinností a prečo niektoré konania trvajú roky? Pomôže zmena vedenia registra vyriešiť dnešné problémy? A čo tie budúce?

Elektronizácia justície

Rok 2017 sa niesol v znamení elektronizácie justície ako sektora verejných služieb. Začiatkom roku sa rozbehla elektronizácia exekúcií, nasledoval elektronický súdny spis, elektronická komunikácia advokátov so súdmi a elektronické upomínacie konanie. Podaril sa zámer? Je súdne konanie rýchlejšie, prehľadnejšie a menej chybové? Čo spôsobuje, že sa štátu nedarí na prvý pokus realizovať moderné administratívno-komunikačné postupy? Ako sú spokojní používatelia elektronických služieb v justícii? A čo na to súdy, je pre nich elektronizácia prínosom? Môžu sa viac venovať právu alebo sú ešte viac zavalené procesmi? Tieto a ďalšie otázky, ktoré v súvislosti zo zásadnou zmenou výkonu praxe právnických povolaní v rámci justície prináša prebiehajúci proces elektronizácie, budeme riešiť na Právnom fóre 2018. Zaujímať nás bude nielen aktuálny stav či zlyhania, ale pokúsime sa sformovať aj návrhy, ktoré prax pociťuje ako potrebné na eliminovanie nedostatkov.

Fotogaléria z minulého ročníka 

Právnické fórum 2017, Vymožiteľnosť práva na Slovensku, 25.4.2017 Právnické fórum 2017, Vymožiteľnosť práva na Slovensku, 25.4.2017 Právnické fórum 2017, Vymožiteľnosť práva na Slovensku, 25.4.2017 Právnické fórum 2017, Vymožiteľnosť práva na Slovensku, 25.4.2017 Právnické fórum 2017, Vymožiteľnosť práva na Slovensku, 25.4.2017

Prihláste sa

Partneri

Organizačný garant

Usporiadatelia

Partneri

Mediálni partneri

Kontakt

Daniel Pšenák
email: daniel.psenak@newsandmedia.sk

News and Media Holding a.s.
TREND konferencie
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava 2
tel: (02) 3213 1222

Tento web používa cookies